Crear ambients favorables

Una vegada vaig llegir que «Per poder canviar el món, canvia la teva vida». Aquesta invitació que ve de lluny i de molt endins ens parla de la necessitat d’un canvi quasi planetari, però és enormement estimulant pensar que aquesta revolució que tantes vegades demanem tingui un inici molt humil: la pròpia vida, la que està a les mans de cadascú.

«L’obertura al misteri de Déu ha fet que persones i comunitats senceres hagin descobert el valor de viure en fraternitat.»

Què hi deu haver, de seriós, a l’interior de cadascú quan se’ns demana amb tanta insistència: «Canvia el teu cor»? Podem preveure el futur si no hi ha estimació ni cap voluntat de canvi? Qui pot viure si fem impossible la reconciliació i si tant ens costa començar de nou? Podem arribar a pensar que es pot viure sense confiar i aïllar-nos en les pròpies dèries? És a les nostres mans crear ambients favorables si la nostra actitud interior ho és. Favorables a què? Diríem tantes coses!

Tanmateix, ho hem de dir. Favorables a un projecte d’home i de societat edificat sobre valors humans autèntics i transcendents; favorables a recrear ambients familiars marcats pel respecte, la comprensió, el diàleg i la voluntat de superar conflictes; favorables a fer que els centres educatius ajudin al creixement integral dels joves i dels infants, essent-ne ells mateixos protagonistes; favorables a servir el bé comú dels nostres pobles des de la més enriquidora varietat de pensament, inquietuds i creences; favorables a tenir un cor obert per acollir les persones, i les ciutats i cases orientades a acompanyar i integrar; favorables a ser sensibles a tota ajuda i defensa dels drets més elementals.

Exigir canvis estructurals passa primer per la coherència d’un canvi personal, aquesta és la primera resposta. M’impressiona veure persones molt senzilles que fan aquest camí, persones que comuniquen espiritualitat, persones que respiren aquella saviesa que els fa penetrar en el sentit de tot i, en la seva recerca sincera, viuen contents i contagien il·lusió i ànim. Encara més, l’obertura al misteri de Déu ha fet que persones i comunitats senceres hagin descobert el valor de viure en fraternitat.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.