Catequistes, testimonis del misteri

Sota aquest lema s’ha celebrat a Roma el II Congrés Internacional de Catequesi, que ha reunit uns mil dos-cents catequistes d’arreu del món. La reflexió s’ha centrat en el moment actual de la catequesi a les nostres diòcesis i parròquies, tractant d’il·luminar-la amb la importància i necessitat de la iniciació cristiana, la qual cosa afecta sobretot la manera com es planteja l’acció catequètica a cadascuna de les nostres esglésies i el paper decisiu dels catequistes com els qui introdueixen els catequitzands al misteri de Crist, al coneixement a fons de la seva persona i del seu missatge fins a obtenir-ne la plena adhesió personal. També s’ha aprofundit en la «pietat popular», una forma d’evangelització.

«El catequista ha d’arrelar la seva existència en el misteri de Crist, que ha de ser conegut, pregat, celebrat, viscut i anunciat.»

El papa Francesc, dirigint-se als congressistes, ens ha dit que no es tracta de «fer» catequesi, ni «fer» de catequista com una activitat més, sinó de «ser catequista» en una unitat de vida, testimonis de Jesús. La catequesi sempre haurà de passar per una necessària i urgent renovació en la comunicació d’una experiència personal de fe per part dels catequistes, que no pot estar separada dels continguts que s’han de conèixer, ni de la celebració litúrgica, ni de la vida.

Què vol dir «obrir-se al misteri»? És obrir-se a la descoberta de Jesús, de l’Evangeli, és proclamar-lo viu, ressuscitat i actuant en la nostra existència per mitjà de l’Esperit Sant rebut en el Baptisme, és tenir consciència d’aquest do. D’aquí la importància dels sagraments, d’ells rebem la força que alimenta el nostre caminar cristià. Obrir-se al misteri és anar més enllà d’un coneixement superficial, és entrar dins el propi interior, allà on només la fe hi té resposta.

Això és possible si es viu en una comunitat de fe, en la litúrgia, en un clima de pregària i silenci, quan s’acompanya el procés de creixement de cadascú, quan s’afavoreix la cultura de l’encontre que fa sortir de tot aïllament i d’una fe individualista. Per això, el catequista ha d’arrelar la seva existència en el misteri de Crist, que ha de ser conegut, pregat, celebrat, viscut i anunciat. S’obre així a l’evangelització i s’assenyala el camí de la santedat.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.