El testimoni sempre actual de sant Pau VI

«Església, com t’estimo!» Aquesta expressió plena d’ardor apostòlic marca el foc interior que sempre el va guiar. Basta cenyir-nos en l’exhortació apostòlica que ha fet història i segueix més vigent que mai: «L’evangelització en el món contemporani» (Evangelii nuntiandi, 1975). La seva passió per l’anunci de l’Evangeli va fer que tot l’esperit i la lletra del Concili Vaticà II arribés arreu del món i impregnés d’il·lusió i entusiasme les comunitats cristianes. Un Papa humil, discret, molt humà, amb una ferma espiritualitat i una visió amable i positiva del món, avui sant Pau VI. És l’home de l’obertura de l’Església al diàleg amb el món, una Església que gràcies a sant Joan XXIII ha obert portes i finestres perquè hi entrés l’aire fresc de l’Esperit.

«Sant Pau VI va ser un Papa humil, discret, molt humà i amb una ferma espiritualitat.»

Comença donant coratge, el coratge d’anunciar l’Evangeli que té com a terme la comunitat cristiana, però sobretot tota la humanitat. Es pregunta per l’energia amagada de l’Evangeli, que és capaç de sacsejar profundament la consciència de l’home i la dona del nostre temps i inserir-lo al seu cor amb convicció, llibertat d’esperit i eficàcia. Per això invita a una profunda reflexió, diàleg i conversió, i per fer-ho, posa Crist, primer evangelitzador, en el centre de tot, i el segueix l’anunci de la salvació alliberadora. Això només és possible si una comunitat accepta ser evangelitzada i, a partir d’aquí, esdevé evangelitzadora.

Des de l’anunci de l’Evangeli, compromís de tot cristià, aposta per una renovació de la humanitat mitjançant l’evangelització de les cultures i donant importància primordial al testimoni de vida, un testimoni —fins i tot sense paraules— que provoca «interrogants irresistibles», ja que tot i essent proclamació silenciosa, és molt forta i eficaç de la bona nova. Pensa especialment en els laics i laiques. D’ells diu que la seva vocació específica els col·loca en el cor del món i al davant de les tasques temporals, essent aquesta una forma singular d’evangelització.

Estem de sort. Tota la proposta actual del papa Francesc ens ajuda i ens anima a viure la concreció d’aquesta projecció inicial del seu predecessor. Tots dos ens demanen que conservem la dolça i reconfortant joia d’evangelitzar.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

 

Català, , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.