El desafiament d’una bona política

«Cada renovació de les funcions electives, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública és una oportunitat per tornar a la font i als punts de referència que inspiren la justícia i el dret. Estem convençuts que la bona política està al servei de la pau; respecta i promou els drets humans fonamentals, que són igualment deures recíprocs, de manera que es pot teixir un vincle de confiança i gratitud entre les generacions presents i futures.» Són paraules del papa Francesc de just fa dos mesos, quan en el missatge per a la Jornada Mundial de la Pau feia una invitació a la «bona política» i al desafiament que suposa per als moments que vivim, especialment davant d’una nova cita electoral.

«Tots desitgem que els polítics valorin el servei per damunt del poder, el bé comú per damunt dels interessos partidistes o particulars.»

Tots desitgem que els polítics valorin el servei per damunt del poder, el bé comú per damunt dels interessos partidistes o particulars. És una qüestió de consciència i la garantia d’estimació al poble. Els qui seguim Jesús, sabem d’ell allò que «si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots» (Mc 9,35), un principi que no només és per als cristians, sinó que és obert a tota persona que creu en la dignitat humana. Contràriament, «la recerca de poder a qualsevol preu —afegeix el papa Francesc— porta a l’abús i a la injustícia. La política és un vehicle fonamental per edificar la ciutadania i l’activitat de l’home, però quan aquells que s’hi dediquen no la viuen com un servei a la comunitat humana, pot convertir-se en un instrument d’opressió, marginació i fins i tot de destrucció». El poble ho detecta amb facilitat perquè prest o tard ho pateix.

Aquest document del papa Francesc m’ha semblat tan interessant que, com a signe de col·laboració, l’he fet arribar amb carta personal als polítics de la nostra diòcesi, membres del Parlament i del Govern autonòmic, batlles i batllesses de tots els ajuntaments. Per superar vicis i adquirir virtuts, hem de tenir clar que «la funció i la responsabilitat política constitueixen un desafiament permanent per a tots els qui reben el mandat de servir el seu país, de protegir els qui hi viuen i de treballar per tal de crear les condicions per un futur digne i just. La política, si es duu a terme en el respecte fonamental de la vida, la llibertat i la dignitat de les persones, pot convertir-se veritablement en una forma eminent de la caritat».

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.