Un temps apte per obrir-se a la «veritat»

Ens podem enganyar fàcilment quan sentim la temptació de substituir Déu per la vanaglòria humana i el benestar personal. És tan fàcil entronitzar el propi jo, que pot arribar al punt extrem de no veure res més que la pròpia imatge i subjugar-ho tot, cedint a la corrupció d’una autocontemplació egoista que té conseqüències imprevisibles. El temps sagrat de la Quaresma és apte per al canvi, l’ocasió per a una nova mirada en profunditat sobre la pròpia vida, allà on no podem aparentar ni enganyar a ningú, ni a un mateix, allà on la trobada amb Jesucrist ens ofereix allò que avui queda tan desdibuixat i perdut enmig de falsedats, que és la veritat. És en aquest apropament renovador que amb humilitat l’escoltem a Ell quan diu: «Jo soc el camí, la veritat i la vida» (Jn 14,6).

«El temps sagrat de la Quaresma és apte per al canvi, l’ocasió per a una nova mirada en profunditat sobre la pròpia vida.»

Aquesta «veritat», que és Jesús i tot allò que comunica, és el referent per al camí que hem d’estar disposats a fer i que ja es deixa il·luminar amb la llum de Pasqua. Unes setmanes d’esforç; de pregària més intensa; d’austeritat i celebració penitencial; de Paraula meditada i feta vida; de córrer el risc del trobament amb el rostre de l’altre que sovint volem esquivar; de contemplació creient d’una natura que és meravella de Déu, que hem d’admirar i cuidar; d’unes persones a qui hem d’acollir i estimar. Tot això significa donar més qualitat a tota relació humana; afavorir un clima positiu d’estimació i ajuda dins les famílies; comprometre’s amb els deures que corresponen als drets que exigim; ser sincers i no aparentar el que no som, reconèixer en tota persona la dignitat de fill i filla de Déu, fets a la seva imatge i semblança. I, sobretot, de tot això treure’n conseqüències per a un nou comportament més d’acord amb l’Evangeli.

La Quaresma és l’oferta d’una ocasió única i val la pena no deixar-la perdre. Per això, com diu el papa Francesc en el seu missatge de Quaresma d’enguany, «demanem a Déu que ens ajudi a emprendre un camí de vertadera conversió. Que abandonem l’egoisme, la mirada posada en nosaltres mateixos, i dirigim-nos a la Pasqua de Jesús; fem-nos pròxims dels nostres germans i germanes que passen necessitat, compartint amb ells els nostres béns espirituals i materials. Així, acollint en la nostra vida la victòria de Crist sobre el pecat i la mort, atraurem la seva força transformadora també sobre la creació». Tot pot ésser nou i hem d’ajudar que ho sigui. Llavors serà Pasqua!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.