De cara a la Llum hi veiem millor

Com fer-ho perquè cada dia sigui Pasqua? Provem d’entrar a l’església i veure, sentir-se Església i contemplar, compartir la fe, gaudir-ne i pensar quin bé puc fer. Des de fora no es veu res. No es pot anar cap a la foscor, sinó que s’ha de caminar cap a la llum. Us heu fixat mai en la diferència que hi ha entre els vitralls d’una catedral observats des de fora o des de dins? Heu contemplat mai des de l’interior de la basílica de la Sagrada Família la meravella de colors variant al llarg del dia segons la intensitat lumínica, des de la sortida fins a la posta del sol? L’espectacle és indescriptible! Pasqua és la festa de la llum i ens convida a contemplar-ho tot des de la fe, des de l’amor.

«Pasqua és la festa de la llum i ens convida a contemplar-ho tot des de la fe, des de l’amor.»

Prou vegades, però, o no entrem o ens posem d’esquena a la llum. Contemplar així els vitralls o veure’ls des del carrer és només percebre grisor i fosca. Per uns moments, però, provem d’alçar el cap, a l’interior del temple, i mirant cap al sol veurem la varietat dels colors, la bellesa d’una infinitat de vidres que deixen passar la seva llum. Són dues percepcions diferents de la realitat, la que es fa d’esquena a Déu i la que es fa de cara a Ell, la que prové de la fe i deixa passar la seva llum interior, la que es viu al si d’una comunitat de creients. És la benaurança de la netedat de cor i —ho sabem per Jesús— només els nets de cor són els qui veuen Déu.

Jesús havia afirmat: «Jo soc la llum del món», però immediatament ens implica i diu: «Vosaltres sou la llum del món.» Des del nostre baptisme rebut i renovat en les seves promeses en la celebració pasqual, hem acceptat ser «llum per als nostres contemporanis» i portadors d’amor, de justícia i de pau. Sant Joan XXIII deia que «tot creient és cridat a ser, en el món d’avui, una “guspira de llum”, un centre d’amor i llevat per a tota la massa. Cadascú ho serà en la mesura de la seva comunió amb Déu. De fet, la pau no podrà regnar entre els humans, si no regna primer en l’interior de cadascun d’ells».

La llum que ens ve de la resurrecció del Senyor ens fa veure que la fe que professem es viu en el cor de la vida. Per això, celebrar Pasqua és cridar a favor de la vida, ja que Crist, vencent la mort, l’ha guanyada per a tota la humanitat. Entrar al «sepulcre» i «veure» ha suscitat la nova visió de la fe. Posats de cara a la Llum, que és Crist, tot es torna lluminós i bell, és quan podem veure-hi clar.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.