La més ràpida canonització

Jesús és condemnat a mort per dir-se rei. És acusat d’aquest flagrant delicte que atemptava contra la sobirania del governant de torn. No el van acceptar, no el van voler entendre, no van reconèixer les seves obres i el van perseguir fins a decretar injustament la seva mort. Tanmateix, assumint aquesta realitat, Jesús triomfa des de la creu. Un triomf estrany i incomprensible, que explica quins són els plans de Déu perquè sorgeixi la vida i sigui vençuda la mort. El canvi del cor, la conversió, fa que el qui es reconeix pecador trobi en Jesús una paraula de perdó i de salvació. A Jesús li agrada dir al delinqüent que té al seu costat: «T’ho dic amb tota veritat: avui seràs amb mi al paradís.» Vet aquí la canonització més ràpida de la història, la bona notícia que ens fa veure quina mena de «regne» és aquest regne de Jesús, quina vida és la que promet, quin compromís és el que proposa. Sempre serà la persona la seva opció preferencial, la defensa i la recuperació de la seva dignitat.

«Estem cridats a reconèixer que ha estat Jesús el qui ha vingut a introduir una nova manera de ser i de viure, una nova manera d’estimar i de servir, creant fraternitat en tot allò que volem dur a terme».

Jesús ha mantingut la seva fidelitat a la missió que el Pare li ha encomanat. La seva resposta serà sempre la mateixa, la seva i la que ens demana a nosaltres. Amb tot, això no treu el desconcert dels qui contemplen l’espectacle de la crucifixió i han de definir-se davant d’aquest «rei» que no vol triomfs humans, ni espectacularitat fàcil, ni prestigi, ni poder, ni domini sobre els altres; només busca la humilitat, la senzillesa, el servei fins a donar la vida. Aquesta és la novetat d’aquest «regne» que no és d’aquest món, però que s’hi encarna plenament per transformar-lo segons la voluntat de Déu.

Estem cridats a reconèixer que ha estat Jesús el qui ha vingut a introduir una nova manera de ser i de viure, una nova manera d’estimar i de servir, creant fraternitat en tot allò que volem dur a terme. Un «regne» de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d’amor i de pau. No ens referim a un «regne» que només contempla estructures socials al servei de la persona humana, sinó sobretot aquells valors espirituals i morals que li donen consistència, perennitat, i posen les bases d’una convivència centrada en la justícia i la pau. Tot l’Evangeli n’és testimoni, ja que ens transmet el que Jesús diu i fa, i tot el que la primera comunitat recull i anuncia.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.