Unitat d’anunci, servei i testimoni

Des dels inicis del cristianisme hem pogut escoltar l’exhortació a ser persones de bon tracte. Sant Pau ho deia als filipencs amb aquestes paraules: «Que tothom us conegui com a gent de bon tracte» (4,5) i ho feia en un context de convidar a «viure sempre contents en el Senyor» (4,4), entregats a la pregària, a la súplica i a l’acció de gràcies, assolint així la pau de Déu —deia— que «guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist» (4,7). Unitat, goig i pau que el Senyor realitza en el cor de cada persona i de cada comunitat a partir d’allò que hem après, rebut, vist i sentit.

«Per ser missioners, cal abans ser deixebles, haver-se trobat amb Ell, viure amb Ell, identificar-s’hi, seguir-lo incondicionalment». Foto: Exe Lobaiza

Tanmateix, a qui fer arribar aquest bon tracte? Contemplant Jesús, ens trobem que s’adreça a tothom sense excloure ningú, sense prejudicis, i fa arribar l’anunci del Regne a qualsevol persona de tota edat i condició perquè puguin conèixer qui és Déu i què vol de cadascú de nosaltres. Per això, hem de voler conèixer aquesta novetat de vida que se’ns ofereix i voler que molts altres també la coneguin. D’aquí, el nostre treball quotidià per estendre la Paraula de Déu amb una prioritat explícita.

Com acollim nosaltres avui aquesta proposta que ens crida a l’encontre amb el Senyor i al seu seguiment? Per ser missioners, cal abans ser deixebles, haver-se trobat amb Ell, viure amb Ell, identificar-s’hi, seguir-lo incondicionalment. Sense aquest ardor interior és impossible el seguiment, i encara més impossible realitzar una missió evangelitzadora com la que demana. Ser «pescadors d’homes», emprant l’expressió de l’Evangeli, implica una nova consciència personal impregnada del mateix estil de Jesús i, al mateix temps, una nova mirada sobre el món i les relacions humanes, la mateixa mirada de Déu, una mirada que aprenem de Jesús mitjançant la pregària i es verifica en el bon tracte.

La crida a la conversió «perquè el món cregui» passa avui per la nostra aportació personal a la vida de l’Església: el treball esforçat i constant per la unitat. Som exhortats a anar d’acord i a evitar divisions entre nosaltres. Jesús uneix la credibilitat al nostre testimoni d’unitat: «Pare, que tots siguin u; així el món creurà que vós m’heu enviat» (cf. Jn 17,21). En ocasió de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians hem pogut veure com sant Pau valora el testimoni creïble dels habitants de l’illa de Malta: «Ens tractaren amb una humanitat poc corrent» (Ac 28,2).

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Català, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.