Per què un Any de la Fe?

Segurament perquè el necessitem i molt! Qui no necessita en aquests moments un reforçament de la vida cristiana? Qui no necessita retrobar-se amb un mateix i esbrinar quin lloc ocupa Déu en la pròpia vida? Qui no necessita demanar-se seriosament si creu o no creu en Déu? Amb sinceritat i humilitat, crec que som tots, sense exclusió, que estem en aquesta situació de recuperar aquella frescor inicial, quan el do de Déu rebut en el Baptisme i en la Confirmació ens va obrir a l’aventura de la vida cristiana i, de forma conscient o inconscient, vam dir «sí» al seguiment de Jesús.

Un Any de la Fe pot significar tot o res; depèn del grau d’acceptació i de disponibilitat de cadascú a «travessar aquest llindar quan la Paraula de Déu s’anuncia i el cor es deixa modelar per la gràcia que transforma». Avui no resulta gens fàcil donar resposta a preguntes d’algú que desconfia de la vivència de la fe o posa en qüestió la seva mateixa existència. Tanmateix, és encoratjador veure que són molts els qui cerquen i experimenten el goig de compartir quan algú els acull com Jesús i els parla.

Per què un Any de la Fe? Perquè necessitem que algú ens recordi que Déu hi és i que cal fer-li confiança sense complexos, sentir de nou que ens acompanya, que ens estima i que ens perdona; perquè necessitem saber que ens ha creat per amor i amb aquest mateix amor ens ha donat el seu Fill, Jesús, perquè ho aprenguéssim tot sobre Ell; perquè no podem oblidar que ens ha donat el seu Esperit que ens inspira a fer el bé i ens fa dir Abbà, Pare!, un Esperit que és força per al testimoni d’amor que ens farà no sols més creients, sinó sobretot creïbles. No ho dubtem, la crisi que vivim és una crisi sobre Déu i només des de la trobada d’amistat amb Ell, que fonamenta la mateixa trobada d’amor amb els altres, podrem dissenyar noves vies de solució i d’encontre.

Un Any de la Fe —conseqüentment tota la vida— és un temps per a la vivència, l’aprofundiment i la celebració de la fe, un temps privilegiat de pregària i d’estudi dels continguts de la fe de l’Església, un temps d’experimentar joiosament que la vida té sentit quan el seu rumb s’orienta cap a Déu, que és amor; un temps que també pot fer-nos enormement feliços!

Sebastià Taltavull Anglada
bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , Permalink

Deixa un comentari