Espais de confiança

Potser hi ha zones en la nostra vida que encara no han vist prou la claredat. Zones d’ombra que esperen la llum nova de la trobada personal amb Crist. Ho esperen perquè senten la necessitat de superar les incoherències que bloquegen la transparència de l’Evangeli en un mateix i també en els grups que es troben per fer-ne un punt de referència per a la vida.

«Potser hem parlat massa del compromís i massa poc de Jesús», ha dit un pare de família a la reunió d’un consell pastoral, la qual cosa no significa menystenir gens el compromís del Cristià en qualsevol dels àmbits on viu, sinó posar les coses en el seu lloc, en el seu propi centre, que és Crist. Sense ell, no hi ha energia que dinamitzi, no hi ha vida, no hi ha testimoni, no hi ha compromís que s’aguanti i perduri.

La desconfiança pot infectar-nos, sempre amb l’agreujament que hom se n’adoni massa tard. Per això és urgent crear espais de confiança per tal de respondre decididament a la desconfiança que genera una crisi a la qual no s’aporta res de consistent.

Espais interiors de molta transcendència, espais dins els quals sigui possible generar la màxima confiança per tenir sempre el cor obert i disponible a Déu i només a ell.

Espais comunitaris, llocs d’aprenentatge d’una respiració vital que no sigui artificial ni forçada, sinó oberts al «vent» de l’Esperit que, com en la primera Pentecosta, vol inundar totes les cambres on estem reunits.

Les nostres comunitats parroquials, integrades per persones de tota edat i condició, són aquests espais aptes per compartir la confiança i per ser creadors de confiança enmig d’uns espais amples on la gent s’esgota cercant aire pur. Si desconfiem els uns dels altres és impossible elevar una pregària sincera a Déu i queda bloquejat qualsevol compromís envers la solidaritat humana.

Estiguem-ne segurs, del cor de l’home i de la dona en pot néixer la confiança. Déu la fa néixer com a do perquè en fem el mitjà més adient d’obertura i comunicació, terreny ben disposat per acollir la curació del cos i de l’esperit, tota la persona.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , Permalink

Deixa un comentari