Família, sí. Parròquia, també!

Dels testimonis directes del recent Sínode ens arriba que si hi ha hagut dos temes en els quals s’ha incidit molt han estat la família i la parròquia. Dues institucions de sempre que han vist reconeguda la seva validesa i vigència no sols pel que són en si mateixes, sinó per la importància que adquireixen a l’hora de parlar de la nova Evangelització. Dues institucions amb implicació mútua.

La parròquia, família de famílies i, dins d’ella, la comunitat familiar, petita església domèstica, també són cridades a asseure’s a la vora del pou per escoltar Jesús i esperar-ho tot d’aquesta trobada amb ell. És la necessitat d’adquirir una nova mentalitat que respongui al moment que vivim i fer confiança a aquell que ens pot donar aigua viva. També el lligam entre família i parròquia necessita un nou plantejament que faci més visible la mútua interdependència i complementarietat.

Des de la primera Evangelització, la transmissió de la fe ha trobat un lloc natural en la família. Els pares sinodals han dit que no es pot pensar en una nova Evangelització sense sentir-nos responsables de l’anunci de l’Evangeli a les famílies i sense ajudar-les en la tasca educativa. Per aquest motiu diran que la vida familiar és el primer lloc en el qual l’Evangeli es troba amb la vida ordinària i mostra la seva capacitat de transformar les condicions fonamentals de l’existència en l’horitzó de l’amor. Això és decisiu.

Qui pot oferir aquest marc educatiu i l’acompanyament necessari perquè tot això sigui possible? El mateix missatge que ens fan arribar diu que en aquesta perspectiva emergeix sobretot el paper de la parròquia, com a presència de l’Església en el territori en el qual viuen els homes, «font de la vila» com li agradava anomenar-la Joan XXIII, on tothom pot beure trobant la frescor de l’Evangeli. La seva funció roman imprescindible, encara que les condicions particulars poden requerir una articulació en petites comunitats o vincles de col·laboració en contextos més amplis.

Certament, des de vincles comunitaris —la família i la parròquia ho són— podem obrir els ulls a la fe i contagiar l’entusiasme per l’anunci de l’Evangeli.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari