Implicats en la dinàmica de la seva entrega

Ens ho ha deixat molt clar. El papa Benet XVI no sols ens ha orientat vers la trobada amb la persona de Jesucrist, sinó que ens demana que ens impliquem en la dinàmica de la seva entrega, sempre per amor. Ha dit que «la unió amb Crist és al mateix temps unió amb tots els altres als quals ell es dóna. No puc tenir Crist només per mi; únicament puc pertànyer-li en unió amb tots els qui són seus o ho seran. Esdevenim «un cos», units en una única existència. Ara, l’amor a Déu i al proïsme estan realment units: «el Déu encarnat ens atreu a tots cap a Ell» (Deus caritas est, 14).

Així les coses, podríem separar la celebració eucarística del manament de l’amor? Ens dirà que «el manament de l’amor és possible només perquè no és una mera exigència: l’amor pot ser “manat” perquè abans és donat». S’entén així millor que la «mística» del Sagrament té un caràcter social, perquè «en la comunió sacramental jo quedo unit al Senyor com tots els altres que combreguen». Més encara, podríem, els cristians, separar de Jesús i l’Evangeli tota l’activitat humana?

També això ha quedat molt clar en la doctrina social que ens deixa Benet XVI quan, referint-se al moment actual i, en concret a la crisi econòmica, ens ha dit que «el gran desafiament que tenim, plantejat per les dificultats del desenvolupament en aquest temps de globalització i agreujat per la crisi econòmico-finacera actual, és mostrar, tant en l’ordre de les idees com dels comportaments, que no sols no es poden oblidar o debilitar els principis tradicionals de l’ètica social, com la transparència, l’honestedat i la responsabilitat, sinó que en les relacions mercantils el principi de gratuïtat i la lògica del do, com a expressions de fraternitat, poden i han de tenir espai en l’activitat econòmica» (Caritas in veritate, 36). Amor a Crist i caritat social en la seva vessant política i econòmica, són veritats que han de confluir en tota activitat humana.

Sempre agrairem al Senyor la presència del qui amb la paraula i la vida ha estat testimoni de la Veritatamb la transparència de l’amor. En ell també hem conegut l’amor que Déu ens té. Seguirem units en la pregària i la comunió en Crist per una Església que cada dia s’hi assembli més. Gràcies, Sant Pare Benet XVI, gràcies!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari