Molt per agrair

A l’Evangeli s’hi detecten moltes situacions de marginalitat en les quals Jesús s’hi fa present. Entre molts, és el cas dels malalts. Una acció de guarició de deu leprosos dels qui espera no el reconeixement popular sempre fàcil de suscitar, sinó que es doni glòria a Déu. Espera que, després donar-los la salut i procurar-los la integració social, tota persona reconegui quin és el misteri que ha entrat dins la seva vida i amb quin gest d’acollida i d’amor li ha tornat la salut.

Jesús amb els leprosos

Amb altres paraules, per a Jesús no n’hi ha prou d’atansar-se a la gent encara que aquesta reconegui el bé que se li fa, sinó que ha d’arribar a la comprensió del Déu que és amor, Bona Notícia ben explícita del Regne que proclama i que ja ha vingut a inaugurar amb els seus signes, amb la seva resurrecció. Per això diu amb tota la convicció: «El Regne de Déu ja és enmig vostre!» (Lc 17,21). Vet aquí la novetat que els cristians humilment hem d’aportar a tota forma humana d’atenció solidària i d’entrega als més necessitats.

Jesús vol que aprenguem a fer el salt. Espera de nosaltres el salt que va del signe a la fe, però amb la particularitat que ha de ser una fe agraïda. Deu leprosos són curats, i tanmateix només un —i samarità, que equival a estranger i enemic— ha tornat enrere per donar glòria a Déu. Per això, demana: «On són els altres nou?» A l’estranger li valora l’agraïment, la glòria que dóna a Déu, la fe que l’ha salvat, mentre que els qui més ho podien entendre han desaparegut entre la indiferència i l’oblit.

Donar glòria a Déu! Aquesta és la nova actitud cristiana que obre els ulls a un nou reconeixement de la presència de Déu. Per arribar-hi necessitem trobar-nos amb Jesús i conèixer-lo a fons. Tanmateix, sempre resulta costós el canvi de mentalitat que exigeix passar a la nova visió que està introduint la predicació i l’actuació de Jesús, la seva manera d’apropar-se, de dialogar, de mirar, d’interrogar, de guarir, d’estimar. I nosaltres, a l’Església, adoptant aquest estil, hem de ser els primers interessats a fer-ho públic. És temps de Pasqua!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari