La millor denominació d’origen

Dins les nostres comunitats cristianes ens haurem de plantejar sempre com ser sal que doni bon gust i sortir del desgast i la inèrcia que sovint es pateix. Hem de fer passos decidits de cooperació que ens facin vèncer l’aïllament i l’autosuficiència, fer possible una atenció a les persones més compartida i més repartida. El camp de l’evangelització és tan ample que les accions a dur a terme han de ser complementàries i recolzades per tots. Pensem, però, que l’únic salvador és Crist.

No hi ha dubte que el bon gust que hem de donar sempre ha de comptar amb un fonament inalterable que és la presència i l’acció de l’Esperit en nosaltres. Només dóna bon gust el qui troba bon gust en allò que vol comunicar perquè d’ell ho ha rebut com a do. El gust per les coses de Déu té aquest sabor inconfusible i qui el té —aquesta és la saviesa com a do de l’Esperit— el contagia quasi bé sense adonar-se’n; s’arriba a identificar tant amb ell que, quan es manifesta, la persona ha adquirit una força interior i exterior ben definida. Podrà dir: «Ja no sóc jo qui visc, és Crist qui viu en mi

Aquest és l’element clau que unifica la nostra vida i ens fa sensibles a contemplar-ho tot amb els ulls del Déu-Amor i endinsar-nos-hi com ens ho ha mostrat Jesús en l’encarnació, i com és viscut en l’Església per tantes persones que ho han descobert i, en la pregària i l’acció, ho viuen cada dia amb senzillesa.

La pastoral de conjunt, com a signe de comunió, pot ésser una manifestació lluminosa de la unitat interior que dóna el seguiment de Jesús. Per això, no és tant la suma o juxtaposició d’activitats que per separat es programen a cada lloc ni tampoc el pretext de fer-ho perquè sempre s’ha fet, sinó la unificació d’esforços que ajudin a simplificar les estructures per tal de posar-les al servei de les persones. El camí vàlid és fer-ho amb consciència de missió i no de protagonisme, amb la voluntat ferma de viure aquell esperit de servei que només l’amor pot explicar.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari