Per uns altres camins

Aquells savis d’Orient dels quals parla l’Evangeli, es van deixar guiar per l’estrella que els conduí a Jesús fins a trobar-lo, però donada la situació conflictiva que veieren a l’entorn, van haver de tornar per un altre camí. No fou un caprici, sinó la mateixa llum que els tornava guiar i anar a la recerca d’altres indrets per camins no acostumats. Tota una lliçó per a nosaltres, que també cerquem donar respostes noves a la nova realitat que cada dia va apareixent.

Per fer aquest recorregut, és una bona llum la Doctrina Social de l’Església elaborada al llarg dels anys i basada totalment en la resposta evangèlica per a cada moment i època, des de la vehemència amb la qual parlen i escriuen els Sants Pares dels primers segles fins al seguiment detallat que podem fer del pensament social des de Lleó XIII fins a Benet XVI. I, a l’entremig i com a tresor documental valuós per al nostre temps, el Concili Vaticà II, l’ardor del qual ens manté vigilants i actius per donar una resposta de diàleg amb les persones, creients i no creients, i d’encarnació en aquest món nostre que Déu tant estima fins al punt d’enviar-hi el seu Fill, Jesús.

Jesús ho va dir molt clar i és Ell mateix el qui ens dóna el criteri per a la nostra actuació: «Vi nou en bots nous.» Si no és així, tot pot rebentar! La mentalitat de canvi per a la qual ens va preparar el Concili Vaticà II i va assenyalar, per inspiració de l’Esperit Sant, nous camins per als seguidors de Jesús, ens està assenyalant un esforç constant de conversió.

Pensem, tanmateix, que a l’hora d’aplicar els principis dela Doctrina Social de l’Església, és la nostra experiència concreta, discernida en la pregària personal i comunitària, la que constitueix el terreny sobre el qual ha d’incidir l’Evangeli, per tal d’influir en la transformació de la realitat social. La feina és de tots, però prioritària per als laics i laiques cristians que de cap manera poden abdicar de la participació en la política, és a dir, de la multiforme i variada acció econòmica, social, legislativa, administrativa i cultural, destinada a promoure de forma orgànica i institucional el bé comú.

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

Català, , , , , , , , Permalink

Deixa un comentari