Biografía de Mons. Sebastià Taltavull Anglada

Bisbe Sebastià Taltavull

Neix a Ciutadella de Menorca (Illes Balears) el 28 de gener de 1948. Després dels primers estudis a la Companyia de Maria i al Col·legi Salesià, l’any 1959 ingressa al Seminari Diocesà de Menorca i cursa els estudis d’humanitats, filosofia i teologia. El 23 de setembre de 1972 rep l’ordenació sacerdotal a la catedral de Menorca, després de cursar estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya i obtenir la llicenciatura en teologia dogmàtica.

El mateix dia de l’ordenació sacerdotal és nomenat director de la Casa diocesana d’Espiritualitat de Monte Toro (1972-1984) i delegat diocesà de Joventut (1972-1989); i, dos anys després, rector del Seminari Diocesà de la Mare de Déu de Monte Toro, patrona de Menorca (1975-1984).

És elegit secretari del primer Consell Diocesà de Pastoral (1973-1977) i secretari del Consell del Presbiteri i del Col·legi de Consultors (1983-1989). Desenvolupa els càrrecs d’assessor religiós i professor de religió del Col·legi de Nostra Senyora de la Consolació (1973-1978), de professor de religió de l’Institut de batxillerat Josep M. Quadrado, de Ciutadella (1977-1989), i de consiliari del Moviment de Joves Cristians, de grups de revisió de vida del MUEC i de l’escoltisme.

Bisbe Sebastià Taltavull

Rep l’encàrrec de formador (1977-1984) i professor de teologia dogmàtica (1977-1994) del Seminari i de l’Institut Diocesà de Teologia. És nomenat rector del Seminari Diocesà (1995-2002); i l’any 1984 rector de Sant Rafael de Ciutadella, càrrec que exerceix fins l’any 1992, any en què és nomenat consiliari del Centre Catequístic de Sant Miquel (1992-2005).

El 23 de setembre de 1989 és nomenat vicari general de la diòcesi de Menorca i moderador de la Cúria, càrrecs que exerceix fins a l’any 2002, en què és nomenat rector de la parròquia de la Mare de Déu del Roser de la Catedral i de Sant Francesc d’Assís de Ciutadella i elegit degà president del Capítol i penitencier de la Catedral (2002-2005). Li és assignada la tasca de moderador de l’assemblea diocesana de Menorca, celebrada entre els anys 1996 i 1998.

Així mateix, a més de treballar en el Secretariat Diocesà de Catequesi en els departaments de Catequesi d’Adolescents i Joves (1973-1995), és nomenat delegat diocesà de Catequesi (1989-1995) i forma part del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC), dedicant-se especialment a la catequesi d’adolescents, joves i a la catequesi familiar.

Com a consiliari ha treballat en els Equips de Matrimonis de Nostra Senyora (1988-2005) i s’ha dedicat a la preparació i formació de catequistes (1973-1998) i dels matrimonis catequistes de grups de Catequesi familiar (1998-2005). Durant els anys 2002-2005 fou nomenat delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social i per a les Relacions Institucionals.

Des de l’any 2002, ha estat membre del Consell Assessor de la Subcomissió de Catequesi de la CEE i, des del mes de juny de 2005 fins el mes de gener de 2009 , director de la Comissió Episcopal de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, de la qual és actualment el president.

En la Conferència Episcopal Tarraconense és el Bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), i també de la Pastoral Obrera.

És autor de diversos llibres i de publicacions i articles sobre qüestions de pastoral, catequesi, família, joventut, espiritualitat i doctrina social de l’Església.

Ordenació episcopal a la Catedral de Barcelona el 21 de març de 2009

El dia 28 de gener de 2009 fou nomenat Bisbe Auxiliar de Barcelona pel Sant Pare Benet XVI, i rebé l’ordenació episcopal de mans del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, a la S. E. Catedral Metropolitana de Barcelona, el dia 21 de març del mateix any.

Comments are closed.