Tag Archives: cristiana

Iniciació i maduresa cristiana

Aquesta és una qüestió òbvia i normal en tota persona que vol preparar-se bé per viure la pròpia vocació. També els cristians, per arribar a ser-ho de veritat, necessitem passar per aquest procés en el qual som iniciats en la … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Iniciación y madurez cristiana

Ésta es una cuestión obvia y normal en toda persona que quiere prepararse bien para vivir su propia vocación. También los cristianos, para llegar a serlo de verdad, necesitamos pasar por este proceso en el que somos iniciados en nuestra fe. … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment