Tag Archives: deixebles

Creure sense veure

Els deixebles de Jesús ho escolten junts, en comunitat: «Feliços els qui creuran sense haver vist.» Per això, estem convençuts que l’evangelització és possible quan cadascú de nosaltres se sent membre viu de la comunitat cristiana, l’Església. És necessària aquesta base. Nosaltres … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , | Leave a comment