Tag Archives: GS 4

Signes dels temps

En ocasió de la celebració del cinquantè aniversari del començament del Concili Vaticà II, sentim amb freqüència l’expressió «signes dels temps» i hem pogut entendre que designa una realitat ben actual. Quan Joan XXIII publica la seva encíclica sobre la … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Signos de los tiempos

Con ocasión de la celebración del cincuenta aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, escuchamos frecuentemente la expresión «signos de los tiempos» y hemos podido entender que designa una realidad muy actual. Cuando Juan XXIII publica su encíclica sobre la … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , | Leave a comment