Tag Archives: Papa

Olor d’ovella

La millor teoria és la que sap formular bé, quan es viu, el millor comportament en la vida. Ho hem après de Jesús i de la pràctica dels primers cristians. Tota explicació, perquè sigui coherent, necessita la verificació d’allò que … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Olor a oveja

La mejor teoría es la que sabe formular bien, cuando se vive, el mejor comportamiento en la vida. Lo hemos aprendido de Jesús y de la práctica de los primeros cristianos. Toda explicación, para ser coherente, necesita de la verificación … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

«El món està emocionat i esperançat!»

És més que evident la reacció. Una Església que no és per al poble no és del poble! Són els fets qui la fan creïble, perquè és una comunitat creient, propera, sensible als goigs i les esperances, a les tristeses … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

«¡El mundo está emocionado y esperanzado!»

És más que evidente la reacción. ¡Una Iglesia que no es para el pueblo no es del pueblo! Son los hechos los que la hacen creíble, porque es una comunidad creyente, próxima, sensible a las alegrías y las esperanzas, a … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Amb ulls de fe, netedat de cor i amor solidari

Vivint l’elecció del nou Successor de Pere són moltes les qüestions que es posen damunt la taula i apareixen les opinions més diverses i àdhuc contradictòries. Però, més important que això és una Església que prega, que llegeix amb ulls … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Con ojos de fe, limpieza de corazón y amor solidario

Viviendo la elección del nuevo Sucesor de Pedro son muchas las cuestiones que se ponen sobre la mesa y aparecen las opiniones más diversas e, incluso, contradictorias. Sin embargo, más importante que esto es una Iglesia que reza, que lee … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

La pregària fa de l’espera esperança!

Amb insistència, abans del seu comiat, ens ho ha demanat el nostre estimat Benet XVI. Ho ha demanat a tota l’Església des del moment en què la seva renúncia vol ajudar-nos a fer de l’espera d’un nou Papa un temps … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

¡La oración hace de la espera esperanza!

Con insistencia, antes de su despedida, nos lo ha pedido nuestro querido Benedicto XVI. Lo ha pedido a toda la Iglesia desde el momento en el que su renuncia quiere ayudarnos a hacer de la espera de un nuevo Papa … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment