Tag Archives: Pastoral Obrera

Pastoral Obrera

La vida econòmica, des de la normalitat de l’Evangeli, no pot estar al marge de la comunió, del do, de la gratuïtat. Qüestió de «decència», de dignitat, de treball lliurement elegit, de desenvolupament comunitari, de passió pel bé comú, de … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Pastoral Obrera

La vida económica, desde la normalidad del Evangelio, no puede quedar al margen de la comunión, del don, de la gratuidad. Cuestión de «decencia», de dignidad, de trabajo libremente elegido, de desarrollo comunitario, de pasión por el bien común, de … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , | Leave a comment