Tag Archives: Ràdio Estel

Any de la Fe i religiositat popular

El fenomen de la religiositat popular presenta un escenari molt variat i és digne de ser tingut en consideració. Inclou totes les edats i capes socials i, si en molts casos és manifestació sincera d’unes arrels religioses en el cor … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Año de la Fe y religiosidad popular

El fenómeno de la religiosidad popular presenta un escenario muy variado y es digno de ser tenido en consideración. Incluye todas las edades y capas sociales y, si en muchos casos es manifestación sincera de unas raíces religiosas en el … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Amb ulls de fe, netedat de cor i amor solidari

Vivint l’elecció del nou Successor de Pere són moltes les qüestions que es posen damunt la taula i apareixen les opinions més diverses i àdhuc contradictòries. Però, més important que això és una Església que prega, que llegeix amb ulls … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Con ojos de fe, limpieza de corazón y amor solidario

Viviendo la elección del nuevo Sucesor de Pedro son muchas las cuestiones que se ponen sobre la mesa y aparecen las opiniones más diversas e, incluso, contradictorias. Sin embargo, más importante que esto es una Iglesia que reza, que lee … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Família, sí. Parròquia, també!

Dels testimonis directes del recent Sínode ens arriba que si hi ha hagut dos temes en els quals s’ha incidit molt han estat la família i la parròquia. Dues institucions de sempre que han vist reconeguda la seva validesa i … Continue reading

Posted in Català | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

¡Familia, sí. Parroquia, también!

De los testimonios directos del reciente Sínodo nos llega que si ha habido dos temas en los que se ha incidido mucho han sido la familia y la parroquia. Dos instituciones de siempre que han visto reconocida su validez y … Continue reading

Posted in Castellà | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment